Kleine kansspelactiviteiten organiseren

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door.

De gemeente kan eisen dat u zich aan bepaalde regels houdt. Houdt u zich hier niet aan, dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw organisatie bestaat ten minste 3 jaar.
  • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn. 
  • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst.

Om een klein kansspel te mogen organiseren, geeft u op tijd door:

  • wat voor kansspel het is
  • wat u met de opbrengst gaat doen
  • hoeveel deelnemers u verwacht
  • hoe hoog het prijzengeld is
  • wat geldwaarde van de hoogste prijs is
  • wanneer en hoe laat u het gaat organiseren
  • waar het plaatsvindt

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U doet de melding bij de gemeente.