Gemeentegrond gebruiken voor agrarische activiteiten

De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw agrarische bedrijf? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan kan de gemeente extra voorwaarden stellen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken voor landbouw:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • welk stuk grond u wilt gebruiken
    • of u de grond wilt kopen, huren of pachten
    • voor welke agrarische activiteiten u de grond wilt gebruiken
    • hoelang u de grond wilt gebruiken