Aanbod onroerende zaken (pacht)

De gemeente verpacht grond voor agrarisch gebruik in en rondom Assen. Jaarlijks in november worden alle pachtovereenkomsten herzien en opgesteld. Mocht u in aanmerking willen komen voor het pachten van weiland(en) dient u contact op te nemen via info@assen.nl o.v.v. wachtlijst pacht weilanden met daarin de volgende informatie:

  • Welk stuk weiland u interesse in heeft om te pachten
  • voor welke agrarische activiteiten u de grond wilt gebruiken (gras of akker)