Gemeentegrond gebruiken voor landbouw

De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw agrarische bedrijf? Vraag dan om toestemming van de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan kan de gemeente extra eisen stellen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Neem contact op met de gemeente en bespreek de mogelijkheden.