Landmeetkundige gegevens inzien

Vraag bij het kadaster om een afschrift van de landmeetkundige gegevens. Er is ook een landelijke basiskaart die u online kunt inzien.

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens.