Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

Om een vergunning aan te vragen om langer open te mogen zijn, geeft u door:

  • het soort bedrijf
  • hoe groot het bedrijf is
  • het adres van het bedrijf
  • wie de beheerder of bedrijfsleider is
  • wie de eigenaar is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere openingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege 1 feestje. Voor een eenmalig evenement kunt u ontheffing aanvragen.