Leegstandswet

In de huidige economische situatie kan de verkoop van uw woning moeizaam verlopen. Hierdoor kunt u voor dubbele woonlasten komen te staan. U kunt deze lasten beperken door de woning te verhuren. De Leegstandwet maakt het mogelijk om uw te koop staande woning tijdelijk te verhuren.

Hoe werkt de Leegstandwet?

De volgende woonruimten zijn volgens de Leegstandwet tijdelijk te verhuren:

  • woonruimte in een gebouw (woningen in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis). De vergunning wordt in dit geval ineens verleend voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan met een maximum van 10 jaar. woonruimte in een te koop staande woning.
  • Bij te koop staande koopwoningen wordt de vergunning eenmalig verleend voor 5 jaar. U heeft ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekker.
  • woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De vergunning wordt verleend voor maximaal 2 jaar en kan telkens voor maximaal 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is voor sloop- of renovatiewoningen nooit meer dan 7 jaar

De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier 'Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte'.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Huurprijs

Voor te koop staande koopwoningen wordt bij nieuwe vergunningen (op of na 1 juli 2013) geen maximale huurprijs meer in de vergunning opgenomen. De huurprijs is in die gevallen vrij overeen te komen.

De huurprijs voor de andere situaties mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. De maximale huurprijs wordt vastgesteld met het puntensysteem voor huurwoningen