Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Uw woonboot aanleggen mag alleen op de aangewezen plaatsen. U heeft hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente nodig.

Koopt u een woonboot met ligplaatsvergunning? Dan moet u de ligplaatsvergunning overzetten op uw naam.

Heeft u een ligplaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook deze vergunningen aan.

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Zo vraagt u een ligplaatsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldig identiteitsbewijs
  • gegevens over het vaartuig
  • gegevens over de afmeerlocatie
  • gegevens over de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liggeld voor pleziervaartuigen, zomerseizoen

De Vaart (per meter bootlengte)

 • per dag € 1,10
 • per week n.v.t.

Industriehaven (per meter bootlengte)

 • per dag € 0.90
 • per week n.v.t.

Havens Marsdijk, Kloosterveen (ongeacht de lengte)

 • per dag € 6,15
 • per week € 35,15

Liggeld voor pleziervaartuigen winterseizoen

Alleen havens Marsdijk, Kloosterveen (ongeacht de lengte)

• Per dag € 5,95

• Per week € 35,40

• Per winterseizoen € 118,25 

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.