Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Voor het aanleggen van een woonboot heeft u een ligplaatsvergunning nodig. De gemeente heeft een vast aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd.

Koopt u een woonboot met ligplaatsvergunning? Dan moet u de ligplaatsvergunning overzetten op uw naam.

Heeft u een plaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online (Olo) kunt u een vergunningcheck doen.

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Om een ligplaatsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • gegevens over het vaartuig
 • gegevens over de afmeerlocatie
 • gegevens over de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liggeld voor pleziervaartuigen zomerseizoen

De Vaart (per meter bootlengte)

 • per dag € 0,85
 • per week n.v.t.

Havens Marsdijk, Kloosterveen en Havenkanaal (ongeacht de lengte)

 • Per dag € 5,00
 • Per week € 30,00

Liggeld voor pleziervaartuigen winterseizoen

Alleen havens Marsdijk, Kloosterveen en Havenkanaal (ongeacht de lengte)

 • Per dag € 5,00
 • Per week € 30,00
 • Per winterseizoen € 95,00

 

U vraagt de ligplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Een omgevingsvergunning en watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (Olo).