Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Uw woonboot aanleggen mag alleen op de aangewezen plaatsen. U heeft hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente nodig.

Koopt u een woonboot met ligplaatsvergunning? Dan moet u de ligplaatsvergunning overzetten op uw naam.

Heeft u een ligplaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook deze vergunningen aan. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Zo vraagt u een ligplaatsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldig identiteitsbewijs
  • gegevens over het vaartuig
  • gegevens over de afmeerlocatie
  • gegevens over de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Liggeld voor pleziervaartuigen, zomerseizoen

De Vaart (per meter bootlengte)

 • per dag € 1,10
 • per week n.v.t.

Industriehaven (per meter bootlengte)

 • per dag € 0.90
 • per week n.v.t.

Havens Marsdijk, Kloosterveen (ongeacht de lengte)

 • per dag € 6,15
 • per week € 35,15

Liggeld voor pleziervaartuigen winterseizoen

Alleen havens Marsdijk, Kloosterveen (ongeacht de lengte)

• Per dag € 5,95

• Per week € 35,40

• Per winterseizoen € 118,25 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.