Subsidie voor lokale omroep aanvragen

Lokale omroepen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. De gemeente gebruikt het sociaal-cultureel beleid om te bepalen welke activiteiten worden gesubsidieerd. De gemeente bepaalt ook op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt krijgen.