Loterij organiseren

Bij een loterij verkoopt u loten en maken deelnemers kans op prijzen. U mag alleen een loterij organiseren als u een vergunning heeft. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. 

Alleen verenigingen, stichtingen en instellingen kunnen een loterijvergunning aanvragen.

U krijgt alleen een vergunning als de opbrengst van de loterij voor een goed doel is. Bijvoorbeeld voor het renoveren van uw verenigingsgebouw. Of voor nieuwe muziekinstrumenten voor uw muziekvereniging. Minimaal de helft van de opbrengst moet voor dit goede doel zijn.

Zijn de prijzen of premies in de loterij in totaal hoger dan € 4.500,00? Vraag de vergunning dan niet aan bij de gemeente, maar bij de Kansspelautoriteit.

Bij uw aanvraag van een vergunning voor het organiseren van een loterij, geeft u door:

  • waar u de loterij houdt
  • wanneer u de loterij houdt
  • waarom u de loterij houdt
  • hoeveel loten u wilt verkopen
  • wat het prijzengeld is en de geldwaarde van de hoogste prijs

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U doet de aanvraag bij de gemeente.