Luchtruim gebruiken

U kunt een ontheffing aanvragen voor de volgende luchtvaartuigen:

 • helikopters
 • luchtballonnen
 • zweeftoestellen
 • micro light aeroplanes (mla)
 • onbemande luchtvaartuigen van 25 tot 150 kg
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen
 • vliegtuigen voor een luchtshow

Voor een modelvliegtuig heeft u geen ontheffing nodig.

Het terrein waarvoor u de ontheffing aanvraagt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in dat gebied.
 • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen.
 • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen).

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, luchtballonnen en zweefvliegtuigen. Wilt u toch stijgen of landen buiten een vliegveld? U heeft dan een 'ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) nodig. U vraagt dit aan bij de provincie.