Subsidie aanvragen voor maatschappelijke instelling

Instellingen en organisaties die zich inzetten voor anderen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen als u voorzieningen biedt waarmee mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Of als u mensen helpt om beter mee te doen in de samenleving.

Krijgt u subsidie, dan verwacht de gemeente openheid van zaken. Bijvoorbeeld inzicht in uw boekhouding.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm. U kunt alleen subsidie aanvragen voor het volgende kalenderjaar.