Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en energie. Vaart Welzijn heeft Buurtwerkers in dienst die u kunnen helpen om uw zorgtaken te verlichten. U kunt bijvoorbeeld bij Vaart Welzijn terecht voor informatie, advies, begeleiding, emotionele steun en praktische hulp. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig – langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week - onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Bij jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die zorgen voor of hebben over een gezinslid, zodanig dat dit invloed heeft op heeft op hun dagelijks leven en ontwikkeling.