Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en energie. Vaart Welzijn heeft Buurtwerkers in dienst die u kunnen helpen om uw zorgtaken te verlichten. U kunt bijvoorbeeld bij Vaart Welzijn terecht voor informatie, advies, begeleiding, emotionele steun en praktische hulp. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig – langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week - onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Bij jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die zorgen voor of hebben over een gezinslid, zodanig dat dit invloed heeft op heeft op hun dagelijks leven en ontwikkeling.

 

Zo meld u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Als u meer wilt weten over Mantelzorgondersteuning, kunt u altijd binnenlopen tijdens het spreekuur van Vaart Welzijn aan het Apollopad 5. Dit kan elke werkdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Kijk voor meer informatie ook op Vaartwelzijn.nl

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.