Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Mantelzorgondersteuning is er in verschillende vormen. Dat varieert van informatie en advies tot respijtzorg. Bij respijtzorg verblijft degene die u verzorgt voor korte tijd in een zorginstelling.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig – langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week - onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Bij jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die zorgen voor of hebben over een gezinslid, zodanig dat dit invloed heeft op heeft op hun dagelijks leven en ontwikkeling.

Zelf regelen

In de nieuwe WMO is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk zelf regelt. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Vaart Welzijn Assen heeft buurtwerkers in dienst met verstand van Mantelzorgondersteuning. Zij kunnen met u meedenken bij het zoeken naar oplossingen.

De Mantelzorgondersteuning van Vaart Welzijn

Vaart Welzijn biedt mantelzorgers passende oplossingen op maat, zodat uw zorgtaken verlicht worden. U kunt hier terecht voor informatie, advies, begeleiding, emotionele steun.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Mantelzorgondersteuning Assen houdt dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur spreekuur op het kantoor van Vaart Welzijn aan de Noordersingel 29. U kunt hier zonder afspraak terecht.

Dit spreekuur is ook voor jonge mantelzorgers.

U kunt ook bellen met Anita Aalderink, coördinator/consulent mantelzorg voor Assen.

Bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers

Eén keer per veertien dagen op dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur, in de even weken, is er een bijeenkomst voor de jonge mantelzorgers in Assen. Dan wordt er ook altijd gezamenlijk gegeten.

Voor meer informatie kunnen ze contact opnemen met Anita Aalderink, telefoon: 06-51178425 of via mail a.aalderink@vaartwelzijn.nl

Kijk voor nog meer informatie op www.vaartwelzijn.nl en zoek op mantelzorgondersteuning.