Mantelzorgers verzekering

Mantelzorgers zijn niet altijd goed verzekerd voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. De gemeente Assen heeft daarom een verzekeringspakket afgesloten, die de risico’s van mantelzorgers zo goed mogelijk afdekt.

Als mantelzorger kunt u beroep doen op de volgende verzekeringen:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. (Voorbeeld: mantelzorger helpt met de mantelzorger en valt daardoor van de trap.)
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers (Voorbeeld: mantelzorger stoot dure vaas om bij de zorgvrager.)

Bent u mantelzorger en heeft u schade? Dan kunt u het schadeformulier downloaden en ingevuld mailen naar Esther de Hesse, coördinator VIP! Assen; e.dehesse@vaartwelzijn.nl. De claim wordt beoordeeld en vervolgens digitaal doorgestuurd naar de verzekeraar.

De schade wordt door de verzekeraar rechtstreeks afgewikkeld met de benadeelde. De coördinator van VIP! Assen wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade. Deze vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dit houdt in dat de geleden schade eerst aangemeld moet worden bij uw eigen privé verzekering. Dekt deze verzekering de schade niet, dan kan een beroep gedaan worden op de vrijwilligersverzekering.

 

Ondersteunt u een inwoner van gemeente Assen gedurende minimaal 8 uur per week én 3 maanden per jaar? Dan bent u mantelzorger en kunt u een beroep doen op de Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.