Melding betoging

Tijdens een betoging uiten mensen hun meningen, gevoelens of gedachten op een openbare plaats. De burgemeester van de gemeente Assen moet daarover schriftelijk op de hoogte worden gesteld:

  • voor de openbare aankondiging ervan
  • tenminste 48 uur voordat het betoog gehouden zal worden.

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening: