Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt uw melding direct online doorgeven.

Melding doorgeven  

 

Melding storing openbare verlichting

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente meldingen indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bruggen, tunnels en viaducten
 • geluidsoverlast – buren
 • groen en bossen
 • havens
 • jeugdvoorzieningen
 • kunstwerken en monumenten
 • markten en evenementen
 • milieu en overlast
 • parkeren
 • pleinen, speelplaatsen en rotondes
 • rioolbeheer en pompgemalen
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • veiligheid
 • vijvers en sloten
 • verkeersborden en -tekens
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden
 • Kapotte lantaarnpalen kunt u online melden op https://storing.moononline.nl/gemeenteassen

Wilt u een melding indienen over schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan aan u of uw eigendommen? Dit kan schriftelijk via een aansprakelijkstelling.

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden op www.verlorenofgevonden.nl

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen