Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt uw melding direct online doorgeven.

Melding doorgeven   

Melding doorgeven met DigiD

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente meldingen indienen over:

  • afval
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
  • stoplichten
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair zoals zitbanken
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen

Wilt u een melding indienen over schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan aan u of uw eigendommen? Dit kan schriftelijk via een aansprakelijkstelling.

telefoonnummer 14 0592 (zonder netnummer) of 0592 - 366 166 buiten kantoortijden

e-mail; meldpunt@assen.nl