Monumenten

Een bouwwerk kan geregistreerd staan als gemeentelijk-, provinciaal of Rijksmonument als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

Op de monumentenkaart staan alle gemeentelijk-, provinciaal of Rijksmonument van de gemeente Assen. Eigenaren van provinciaal- of rijksmonumenten kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Voor gemeentelijke monumenten is er geen subsidieregeling.

Wijzigen monument

Verbouwingsplannen moeten passen in het bestemmingsplan en moeten voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Voor het wijzigen van een monument is een omgevingsvergunning nodig. De bouwplannen mogen het karakter van het monument niet aantasten.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online