Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. Tijdens het vooroverleg wordt getoetst of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Locatie 

Postadres

U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.

U kunt een vooroverleg aanvragen met het formulier verzoek tot vooroverleg . U kunt dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en vervolgens inclusief checklist bijlagen opsturen naar de gemeente t.a.v. team BWO of digitaal versturen naar vergunningen@assen.nl

€ 107,14

Deze kosten worden éénmalig verrekend met de aanvraag omgevingsvergunning.