Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. Tijdens het vooroverleg wordt getoetst of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandsnota.

U kunt een vooroverleg aanvragen met het formulier verzoek tot vooroverleg . U kunt dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en vervolgens inclusief checklist bijlagen opsturen naar de gemeente t.a.v. team BWO of digitaal versturen naar vergunningen@assen.nl

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

€ 120,00 (Tarief 2019)

Deze kosten worden éénmalig verrekend met de aanvraag omgevingsvergunning.

De balie Bouwen en wonen werkt uitsluitend op afspraak, neem hiervoor contact op met de gemeente.