Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Aan de hand van het vooroverleg laat de gemeente weten of uw plan kans maakt op een vergunning, alvorens u een aanvraag omgevingsvergunning indient. Tijdens het vooroverleg wordt getoetst of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandsnota. De uitkomst van het vooroverleg wordt via mail naar u toegezonden. Let hierbij op dat de gemeente alle benodigde informatie krijgt, anders kan de gemeente uw vooroverleg niet in behandeling nemen. De benodigde gegevens staan weergeven op het aanvraagformulier vooroverleg.

 

U kunt een vooroverleg aanvragen met het formulier verzoek tot vooroverleg . U kunt dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en vervolgens inclusief checklist bijlagen opsturen naar de gemeente t.a.v. team BWO of digitaal versturen naar vergunningen@assen.nl

 

€ 161,57 (Tarief 2022)

Verrekening van leges vindt eenmalig plaats bij een identiek ingediende aanvraag.