Vergoeding aanvragen voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. De gemeente heeft hier geld voor gereserveerd. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • alleen het schoolbestuur kan een aanvraag indienen
  • het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs kunnen geen gebruik maken van de vergoeding

Om incidentele vergoeding voor huisvesting van onderwijs aan te vragen, geeft u door:

  • waarom de vergoeding nodig heeft
  • voor hoeveel goederen en mensen u huisvesting nodig heeft
  • eventueel hoeveel u schat dat de huisvesting zal kosten
  • hoe u de vergoeding wilt besteden

Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag daarna om een bijdrage van de gemeente.