Onroerende zaakbelastingen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerende zaakbelastingen (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen.

Gebruikers van niet-woningen, zoals winkels en kantoorpanden, betalen ook onroerende zaakbelastingen.

 

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken na dagtekening.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De tarieven zijn een percentage van de Woz-waarde. Deze waarde staat op het aanslagbiljet. De Woz-waarde is vastgesteld naar het prijspeil van 1 januari 2017 en geldt voor het belastingjaar 2018. Voor 2018 zijn de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen:

de gebruikersbelasting van een niet-woning 0,3065 % van de Woz-waarde

de eigenarenbelasting van een niet-woning 0,3778% van de Woz-waarde

de eigenarenbelasting van een woning 0,1738 % van de Woz-waarde

 

Telefoonnummer:140592