Ontheffing aanvragen voor bijzonder transport

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

Om een ontheffing voor bijzonder transport aan te vragen, geeft u door:

  • hoe groot het transport is
  • welke route u wilt rijden
  • wanneer en hoe laat het transport moet plaatsvinden 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de ontheffing aan bij de RDW. De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of de provincie.

Er zijn regels opgesteld over goederenvervoer. Bijvoorbeeld over hoe lang en breed de lading die u vervoert, mag zijn. Het is verboden om goederen te transporteren die te lang of te breed zijn. Wilt u toch grotere goederen vervoeren? Vraag dan een ontheffing aan. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing
  • langlopende ontheffing
  • LZV-ontheffing
  • landbouwontheffing