Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Misschien kunt u niet inburgeren of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen als u niet kunt lezen of schrijven (analfabetisme).

Locatie 

Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.