Toestemming geven voor ontleding van een lichaam

Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichamen van overledenen. De overledene heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven. Bijvoorbeeld via een codicil of testament.

Nabestaanden kunnen ook na overlijden het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek afstaan. U moet dan de burgemeester om toestemming vragen.

Als nabestaande kunt u toestemming vragen aan de burgemeester van de gemeente waar:

  • het lichaam wordt ontleed
  • de overlijdensakte is opgemaakt

Zo vraagt u toestemming tot ontleding van een lichaam aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

De voorwaarden om toestemming te vragen om het lichaam van een overledene te laten ontleden zijn:

  • U bent een van de volgende personen:
    • de echtgenoot (weduwnaar) of echtgenote (weduwe) van de overledene
    • de levensgezel van de overledene
    • iemand die wettelijk bevoegd is

De gemeente neemt binnen 3 dagen een besluit.

Als de burgemeester uw verzoek weigert, dan kunt u in beroep gaan bij de provincie. Doe dit binnen 24 uur na de beslissing van de burgemeester.