Toestemming vragen voor ontleding van een lichaam

De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven.

U kunt in beroep gaan bij de provincie als uw verzoek wordt geweigerd.

Voor het ontleden van een dood lichaam heeft u toestemming nodig van de burgemeester. U kunt toestemming vragen aan de burgemeester van de gemeente waar:

  • het lichaam wordt ontleed
  • de overlijdensakte is opgemaakt

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Soms wordt een dood lichaam ontleed voor wetenschappelijk onderzoek. De overledene geeft hiervoor tijdens zijn leven toestemming. Bijvoorbeeld in een codicil of testament.

De volgende personen kunnen ook na het overlijden toestemming geven:

  • de echtgenoot (weduwnaar) of echtgenote (weduwe) van de overledene
  • de levensgezel van de overledene
  • iemand die wettelijk bevoegd is

De burgemeester moet toestemming geven om het dode lichaam te ontleden.