Op straat of aan de deur verkopen

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u toestemming van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld als u ijs, bloemen of broodjes wilt verkopen. U heeft geen standplaats nodig.

Zo vraagt u toestemming om kleine artikelen op straat of aan de deur te verkopen:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • welke handel u wilt verkopen
  • waar u de handel wilt verkopen
  • wanneer en hoe laat u de handel wilt verkopen
  • een recent bewijs van de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
  • een geldig identiteitsbewijs

De voorwaarden voor het verkopen op straat of aan de deur zijn onder andere:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee als u artikelen op straat of aan de deur verkoopt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.