Op straat of aan de deur verkopen

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen standplaats nodig. U heeft wel toestemming nodig. Vraag om toestemming als u bijvoorbeeld ijs, bloemen of broodjes wilt verkopen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw koopwaar de straat op gaat.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Om toestemming te vragen om kleine artikelen op straat of aan de deur te mogen verkopen, geeft u door:

  • welke handel u wilt verkopen
  • waar u het wilt verkopen
  • wanneer en hoe laat u het wilt verkopen

Daarnaast heeft u nodig:

  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.