Op straat of aan de deur verkopen

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Om toestemming te vragen om kleine artikelen op straat of aan de deur te mogen verkopen, geeft u door:

  • welke handel u wilt verkopen
  • waar u het wilt verkopen
  • wanneer en hoe laat u het wilt verkopen

Daarnaast heeft u nodig:

  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vraag de gemeente om toestemming.

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen standplaats nodig. U heeft wel toestemming nodig. Vraag om toestemming als u bijvoorbeeld ijs, bloemen of broodjes wilt verkopen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw koopwaar de straat op gaat.