Op zondag een evenement organiseren

Als u op zondag of een feestdag een evenement organiseert vóór 13.00 uur, moet u een ontheffing aanvragen. Dit is een ontheffing van de Zondagswet.

U heeft een ontheffing nodig:

  • als u een wandeltocht met muziek erbij organiseert
  • als u een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is
  • als u geluid maakt dat 200 meter verderop nog te horen is

U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren.

Om een ontheffing van de Zondagswet aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u de ontheffing nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u de ontheffing nodig heeft
  • hoe groot uw activiteit is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.