Openstellen avondwinkel

In de winkeltijdenwet staat dat openstelling van een winkel voor het publiek op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur niet is toegestaan. De gemeente Assen kan in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen.

Deze ontheffing kan u schriftelijk aanvragen bij de gemeente Assen. U kunt uw brief sturen naar de Gemeente Assen. De aanvraag wordt in behandeling genomen en zal individueel worden getoetst. Binnen twee tot vier weken zal een besluit worden genomen over het wel of niet verstreken van de ontheffing.