Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

U kunt een aanvraag indienen op

www.openbaarladen.nl

De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden. Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. De gemeente Assen werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen in de openbare ruimte. Als inwoner kunt u daar nu een aanvraag voor indienen.