Opslag roerende zaken/gebruik gemeentegrond

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.

Obstakels zijn bijvoorbeeld:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet

Zo vraagt u toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U kunt daarna meteen een melding doen of de vergunning aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

€ 132,64 (tarief 2020)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.