Optreden op straat

Om toestemming te vragen om te mogen optreden op de openbare weg, geeft u door:

  • wat u wilt doen
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u het wilt doen
  • waar u het wilt doen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt toestemming bij de gemeente.

U heeft toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.