Opvang zwervende huisdieren

Zwervende huisdieren kunnen opvang krijgen in het gemeentelijke Dierenopvangcentrum. Wanneer u een zwervend huisdier komt brengen wordt een formulier ingevuld. Dit formulier is bedoeld ter registratie. Het gemeentelijke Dierenopvangcentrum is gevestigd aan de Wethouder Bergerweg 11 in Assen.

U kunt ook een zwervend of gewond huisdier aanmelden bij de Dierenhulp Noord en Midden Drenthe. De dierenhulp zorgt ervoor dat het zwervende of gewonde huisdier opgehaald wordt en vervoerd wordt naar een opvangadres. Voor het vervoer van zwervende huisdieren vraagt de dierenhulp Assen geen vergoeding. Voor het vervoer van eigen huisdieren vragen zij wel een vergoeding.