Informatie over aanbestedingen

Er zijn regels voor leveringen, diensten en (bouw)werken. Als de gemeente een grote opdracht heeft, moet zij deze Europees aanbesteden. Bedrijven en dienstverleners uit heel Europa kunnen zich dan inschrijven. Iedereen moet gelijke kansen hebben.

Ook kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel moeten een kans maken. Daarom moeten de eisen die de overheid aan een ondernemer stelt in verhouding staan tot de opdracht. Bijvoorbeeld: een kleine ondernemer mag niet alle risico’s van een bouwproject dragen, als hij zich niet kan verzekeren tegen al deze risico’s.

Neem contact op met de gemeente als u meer informatie over de regels wilt. Dit kan ook als u wilt meedoen aan een aanbesteding. U kunt kijken op de site TenderNed.