Overlast door buren, buurtbemiddeling

Problemen met de buren? Komt u er zelf niet uit?

Iedereen maakt wel eens minder prettige situaties mee in de buurt. Denk eens aan geluid- of stankoverlast en rommel. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Die helpt een oplossing te vinden

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingplicht.

 

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats.

Wanneer wel buurtbemiddeling? Wanneer niet?

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.

Wel inschakelen bij:

 • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten
 • Individuele klachten

Niet inschakelen bij:

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

 Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden:

 • Woningbouwcoöperaties
 • Politie
 • Justitie
 • Maatschappelijk werk
 • Huisartsen
 • Andere organisaties

 

Zo doet u een melding van ernstige burenoverlast:

 • u neemt contact op met de gemeente
 • u geeft door:
  • om welke buren het gaat
  • om wat voor overlast het gaat
  • hoe lang de overlast al duurt
  • op welke tijden er overlast is
  • wat u tot dan toe zelf gedaan heeft om er met uw buren uit te komen
  • of anderen op de hoogte zijn van de overlast, zoals hulpverleners of de politie

De voorwaarden voor de gedragsaanwijzingen van uw gemeente aan uw buren zijn: 

 • u heeft ernstig last van uw buren
 • er is overlast in of vanuit een woonhuis
 • de overlast gaat niet over of wordt niet minder
 • u heeft last van:
  • hard geluid of
  • stank of
  • dieren of
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn of
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf of
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf

De gemeente dwingt uw buren om iets te doen aan de overlast. De gemeente legt in algemene regels vast wanneer en welke gedragsaanwijzigingen zij mogen opleggen.  

Politie (geen spoed)
Tel: 0900 8844
www.politie.nl