Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. 

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade of het consulaat kunnen u helpen. U kunt ook bellen of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meld het overlijden ook bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Meer hierover leest u op de website Rijksoverheid.nl.

U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. 

Om aangifte te doen van iemands overlijden, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)
  • bij natuurlijke doodsoorzaak: de verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij onnatuurlijke doodsoorzaak: de verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: de verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 12,90 (tarief 2017). U betaalt dit bij uw aanvraag.

U doet persoonlijk aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De begrafenisondernemer kan de aangifte ook online doen.

Locatie 

Het 24/7 BZ Contactcenter