Aangifte doen van overlijden

Als begrafenisondernemer kunt het overlijden online aangeven. Hiervoor heeft u uw eherkenning eh2+ nodig.

Aangifte overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.