Gebouw als woning gebruiken

U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een vergunning voor nodig.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
 • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
 • U geeft door:
  • de gegevens van het gebouw
  • hoe u het pand wilt gebruiken

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.