Participatieverklaring

Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren.

U kunt de participatieverklaring ondertekenen nadat u een training van 1 dag heeft gevolgd. U wordt door Vluchtelingenwerk Noord Nederland uitgenodigd voor de training. Op dit moment wordt er vanwege Corona geen training gegeven. Wanneer het weer mogelijk is om een training te geven, ontvangt u hiervoor de uitnodiging van Vluchtelingenwerk.