Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Ook kunt u met een pgb jeugdhulp inkopen.

Voor het selecteren van een aanbieder kunt u op de volgende kwaliteitseisen letten.

  • Is de zorgaanbieder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
  • Heeft de zorgverlener de juiste opleidingen gevolgd?
  • Heeft de zorgverlener een BIG registratie?
  • Beschikt de zorgaanbieder over een goede klachtenregeling?
  • Werkt de aanbieder samen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon?
  • Werkt de aanbieder volgens een helder plan van aanpak?
  • Is er sprake van goede samenwerking en afstemming met andere zorgverleners en de mensen in uw directe omgeving?

Twijfelt u over een aanbieder? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Wmo team van de gemeente. Zij kunnen u wellicht vertellen welke ervaringen er zijn met een bepaalde aanbieder.

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt zorgverzekeraars op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

U moet in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).