Plantsoenen betreden

Om een ontheffing voor het betreden van plantsoenen aan te vragen, geeft u door:

  • welk plantsoen u in wilt
  • waarom u dat plantsoen in moet
  • wanneer en hoe laat u het plantsoen in wilt

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Het is verboden in parken, plantsoenen of groenstroken buiten de wandelpaden te lopen of zitten. U kunt bij de gemeente een ontheffing van dit verbod vragen. Dit is dan wel afhankelijk van de reden van het verzoek. Bij speciale gelegenheden en festiviteiten zoals Koningsdag of op 5 mei verleent de gemeente een ontheffing.De gemeente kan ook plaatsen aanwijzen waar het verboden is alcohol te drinken.