Plantsoenen betreden

Het is verboden in parken, plantsoenen of groenstroken buiten de wandelpaden te lopen of zitten. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen. Het is afhankelijk van de reden van het verzoek of u een ontheffing krijgt. Bij speciale gelegenheden en festiviteiten, zoals Koningsdag of op 5 mei, verleent de gemeente een ontheffing.

De gemeente kan ook plaatsen aanwijzen waar het verboden is alcohol te drinken.

Zo vraagt u een ontheffing voor het betreden van plantsoenen aan:

  • Neem contact op met de gemeente
  • Geef de volgende zaken door:
    • welk plantsoen u in wilt
    • waarom u dat plantsoen in wilt
    • wanneer en hoe laat u het plantsoen in wilt