Politieke groepering, registratie

Nieuwe politieke groeperingen moeten zich inschrijven bij de Kiesraad. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u meedoen aan de verkiezingen.

Om een politieke groepering te laten registreren, heeft u nodig:

  • een afschrift van de notariële akte met de regels van de vereniging
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • de geldige verklaring van de politieke groepering die de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde aanwijst bij het centraal stembureau

Vraag bij de Kiesraad naar de voorwaarden.