Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Nieuwe politieke partijen of groeperingen registreren zich bij de Kiesraad. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Registreer uiterlijk 21 december 2020 uw partijnaam om onder deze naam deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Deze naam komt bovenaan het stembiljet te staan.

Zo registreert u een politieke partij of groepering voor de Tweede Kamerverkiezingen:

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn onder andere:

  • Het gaat om een politieke partij of groepering.
  • De naam van de partij of groepering voldoet aan de voorwaarden van de Kiesraad. De naam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn.

Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. Een politieke partij of groepering kan ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer en geen naam boven aan de kandidatenlijst van de partij of groepering en het stembiljet.

De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering is € 450. De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.