Privacyreglement GBA

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2012 een aantal bijlagen die horen bij bij het GBA privacyreglement en een aantal bijlagen behorende bij de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Assen vastgesteld. Het gehele reglement en de gehele regeling liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.