Reclame lichtmasten

Het plaatsen van reclamezuilen aan lichtmasten kan uitsluitend via het Nationaal Publiciteitsbureau B.V. geschieden via 023 – 538 48 44 of bekijk de website: www.npbmedia.nl.

Heeft u een bedrijf in de gemeente Assen en wilt u uw bedrijf of activiteiten kenbaar maken? Daarvoor kunt u gebruik maken van lichtmastreclame.

De gemeente Assen heeft met het Nationaal Publiciteitsbureau B.V. een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van lichtmastreclames. Lichtmastreclame stimuleert de naamsbekendheid van een ondernemer. Ook wordt het gebruikt als verwijzing naar een betreffende onderneming.