Reclamebelasting

U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken doen.

De kosten van de reclame- en precariobelasting staan meestal in 1 belastingaanslag.

De gemeente stuurt u een belastingaanslag voor reclamebelasting. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst. De reclame moet dan vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij drankreclame aan de gevel van een café, of een billboard langs de snelweg.

Belangrijk om te weten:

  • de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond
  • u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen
  • u betaalt ook precariobelasting voor reclame op of boven gemeentegrond