Reclamemateriaal verspreiden

U mag geen reclame huis aan huis verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is verboden. U kunt hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. U heeft geen vergunning nodig als wilt gaan flyeren. Er geldt wel een opruimplicht. Dit betekent dat winkelstraten en terreinen schoon moeten worden opgeleverd.

Als het aanbieden van folders gepaard gaat met een geldinzameling, heeft u een collectevergunning nodig.

De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

 

U maakt afspraken met de gemeente over het opruimen van de rommel die eventueel ontstaat.

Om toestemming aan te vragen voor het verspreiden van reclame, geeft u door:

  • om wat voor reclamemateriaal het gaat
  • waarom u het wilt verspreiden
  • wanneer en hoe laat u het wilt verspreiden
  • waar u het wilt verspreiden

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.