Reclame maken met een reclamevoertuig

Bedrijven mogen reclame maken. Maar er zijn wel regels voor. Zo mag u niet zomaar een voertuig waar reclame op zit, op de weg parkeren. Wilt u deze vorm van reclame gaan toepassen? Vraag dan bij de gemeente om toestemming.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.