Recreatievoertuigen en aanhangers

Het is in Assen niet toegestaan recreatievoertuigen of aanhangers langer dan drie dagen op gemeentegrond (openbare weg of groen) te stallen.

Onder recreatievoertuigen verstaan we bijvoorbeeld een caravan, camper, woonwagen, magazijnwagen of keetwagen. Wanneer dit toch gebeurt, loopt u de kans dat u een dwangsom moet betalen of dat wij uw voertuig of aanhanger verwijderen.

14 0592