Regionaal meldpunt coördinatie RMC

De afkorting RMC betekent Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Het RMC is een regionale samenwerking tussen overheden, scholen en instellingen werkzaam op het terrein van arbeidsvoorziening, onderwijs, justitie, jeugdhulpverlening en welzijn voor voortijdige schoolverlaters. Het doel van deze samenwerking is jongeren te behoeden voor het voortijdig stoppen met school en ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen.

 

Startkwalificatie voor de arbeidsmarkt

Deze is er voor alle jongeren van 17 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet op school zitten en graag terug willen naar school. Het RMC zorgt ervoor dat jongeren voor hun 23e jaar een zogenaamde startkwalificatie voor de arbeidsmarkt beschikken.