Reinigingsrechten betalen

Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking, moeten de reinigingsrechten betalen.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U krijgt ieder jaar een aanslag voor de reinigingsheffing van de gemeente toegestuurd.

U betaalt de gemeente ieder jaar een reinigingsheffing. De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u een jaarlijkse aanslag.