Rioolaansluiting

Wanneer u een aansluiting op de gemeentelijke riolering wenst, dan moet u hiervoor een aansluitvergunning riolering aanvragen. De rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en de aansluitverordening riolering gemeente Assen.

Kaart riool huisaansluitingen

 

 

Zie voor uitgebreide beschrijving de artikelen 6, 7 en 8 van de aansluitverordening Assen 2022 en de toelichting op deze artikelen.

Samengevat:
Er zijn alleen kosten verbonden aan het verlenen van de aansluitvergunning als er nog een aansluitleiding naar uw perceel gelegd moet worden en hiervoor nog niet via een eerdere overeenkomst met de gemeente (bijvoorbeeld via de grondprijs) is betaald.

Als er een aansluitleiding op kosten van aanvrager aangebracht moet worden; dan gelden volgende stappen:

  • Aanvrager dient een verzoek in voor aanleg aansluitleiding
  • Gemeente toetst de aanvraag
  • Gemeente stelt ingeval van goedkeuring een offerte op voor de kosten van de aanleg.
  • Aanvrager verklaart zich akkoord met de kosten voor de aanleg.
  • Gemeente legt aansluitleiding aan (of laat deze aanleggen).
  • De werkelijke uitvoeringskosten van de aanleg worden in rekening gebracht bij de aanvrager.