Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

 

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken tegen de rioolheffing.

Het tarief van het rioolheffing 2018 bestaat uit een vast bedrag van € 181,04 per perceel.

Voert u meer af dan betaalt u ook nog een bedrag per m³ over het meerdere. Voor 500 m³ tot en met 25.000 m³ is dat € 0,72 per m³, boven 25.000 m³ € 0,52 per m³.

telefoonnummer 140592