Schenking aan de gemeente

U doet de schenking direct aan de gemeente. Voor meer informatie over de aftrek van belastingen, neemt u contact op met de Belastingdienst.

Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente. Dit is aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De gemeente is namelijk een door de belastingdienst erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, gemeentelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De gemeente hoeft hierdoor geen successierecht of schenkingsrecht te betalen.