Spandoek plaatsen

U mag niet zonder toestemming een spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Het gaat dan om een spandoek dat u langs of over de weg wilt hangen. Voor het ophangen van een spandoek met reclame moet u een vergunning aanvragen.

U mag een spandoek ophangen als de gemeente besluit dat:

 • het spandoek geen gevaar is voor de veiligheid
 • het spandoek het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt
 • het spandoek geen overlast veroorzaakt
 • de afbeeldingen en teksten op het spandoek geen andere mensen kwetsen

Om toestemming te vragen voor het plaatsen van een spandoek, geeft u door:

 • waarom u het spandoek wilt plaatsen
 • waar u het spandoek wilt ophangen
 • wat erop staat
 • hoe groot het spandoek is
 • van wanneer tot wanneer u het spandoek wilt ophangen

U stuurt een schriftelijke aanvraag naar de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.